Kontakt

POLITYKA PRYWATNOŚCI
AKONTO KSIĘGOWOŚĆ & KADRY Sp. z o.o.


Niniejsza Polityka Prywatności określa:
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
2. Jak możesz się skontaktować z nami, jako Administratorem Twoich danych osobowych?
3. Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kim są ich odbiorcy, jeżeli jesteś:
3.1. użytkownikiem naszej strony internetowej;
3.2. z nami w kontakcie w wyniku uzupełnienia formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej;
3.3. naszym (potencjalnym) kontrahentem lub pracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta;
3.4. z nami w kontakcie w innej sprawie;
3.5. uczestnikiem naszych rekrutacji pracowniczych.
4. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
4.1. Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?
4.2. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
5. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
6.1. Jakie dokładnie prawa Ci przysługują?
6.2. W jaki sposób je realizować?
7. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?


1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
AKONTO KSIĘGOWOŚĆ & KADRY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Lutego Tura 7, 30-398 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401256, posiadająca numer NIP: 6762370052 oraz numer REGON: 120650541.


2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:
2.1. przez wiadomość e-mail na adres: biuro@akonto.com.pl
2.2. telefonicznie pod numerem: 122680820
2.3. pocztą tradycyjną na adres: ul. Lutego Tura 7, 30-398 Kraków


3. DANE PRZETWARZANE PRZEZ AKONTO KSIĘGOWOŚĆ & KADRY Sp. z o.o.
W niniejszej Polityce Prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:
3.1. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ ADMINISTRATORA
3.1.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową przetwarzamy Twój adres IP i podobne dane na temat aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwolą zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe w rozumieniu RODO. Dane przetwarzamy w celu umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej, monitorowania nadużyć, wykrywania i blokowania ataków na stronę internetową Administratora i zabezpieczania roszczeń.
3.1.2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do realizacji ww. celów, opartych na prawnie uzasadnionych interesach Administratora lub osób trzecich udzielenie wynikających z wyżej wymienionych celów pozyskiwania danych.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.1.3. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych
Dane pozyskiwane są w wyniku wejścia na naszą stronę i z zasady nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Twojej osoby. Tylko w przypadku ataku na naszą infrastrukturę bądź ujawnienia innych
3.1.4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3.1.5. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.
3.2. OBSŁUGA KONTAKTU POZYSKANEGO ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO
3.2.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli kontaktujesz się z nami korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej to Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania lub zgłoszenia.
3.2.2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
W takim przypadku, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.2.3. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych
Pozyskaliśmy tylko te Twoje dane osobowe, które podałeś nam sam w formularzu kontaktowym.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy dane tylko nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
3.2.4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3.2.5. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.
3.3. OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI ORAZ PERSONELEM NASZYCH (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW
3.3.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem lub osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz i utrzymywaniu z nim relacji.
3.3.2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.
3.3.3. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych
Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:
- sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
- dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz;
- podał nam je Twój pracodawca / podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.
Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, to Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.
Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem i podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.
3.3.4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
3.3.5. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.
3.4. OBSŁUGI KONTAKTU / KORESPONDENCJI W INNYCH SPRAWACH
3.4.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż w celu podjęcia z nami współpracy jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.
3.4.2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli:
- sam/a nam je podałeś/aś albo
- udostępniłeś je publicznie sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.
Jeżeli sam podajesz nam swoje dane, to jest podanie ich jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.
3.4.3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
3.4.4. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.
3.5. PROWADZENIA REKRUTACJI
3.5.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli zamierzasz zgłosić swoją kandydaturę do pracy u nas, pamiętaj że wystarczającym jest dla nas podanie danych określonych w przepisach prawa pracy. Jeżeli podajesz nam także inne dane, niewymagane przez nas, uznajemy tym samym, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę możesz w każdym czasie wycofać, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
W ramach rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku, na które zgłaszasz kandydaturę, kontaktować się z Tobą w celu umówienia spotkań, przeprowadzenia rozmów o pracę, podjęcia negocjacji w przedmiocie przyszłej umowy oraz podjęcia ewentualnej decyzji o Twoim zatrudnieniu.
Jeżeli wyrazisz na to zgodę wysyłając swoją aplikację, Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas również przy przyszłych rekrutacjach, do czasu wycofania Twojej zgody.
3.5.2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane są:
3.5.2.1. w zakresie danych wymienionych w art. 221 kodeksu pracy, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);
3.5.2.2. w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz w celach uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
Dane osobowe jakie nam przekażesz mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na:
3.5.2.3. dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
3.5.2.4. przetwarzaniu Twoich danych osobowych podanych przez Ciebie na rozmowie rekrutacyjnej, w celu weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności, na stanowisku, na które aplikujesz.
3.5.3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości lub wobec przetwarzania danych w większym zakresie niż tego wymagamy, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
3.5.4. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.


4. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ AKONTO KSIĘGOWOŚĆ & KADRY Sp. z o.o.
4.1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY
Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, niezależnie od tego czy umowę zawierasz jako nasz klient (w przypadku gdy jesteśmy Administratorem, a nie procesorem przekazanych danych), kontrahent czy pracownik.
4.2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH
W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.
Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.
Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami,
z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.
Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.


5. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.


6. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
6.1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:
6.1.1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.
6.1.2. Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych
W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.
6.1.3. Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.
6.1.4. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.
6.1.5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
6.1.6. Prawo do przeniesienia Twoich danych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać
się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.
6.1.7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
6.1.8. Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych
W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.
6.1.9. Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.2. SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH
Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:
6.2.1. przez wiadomość e-mail na adres: biuro@akonto.com.pl
6.2.2. pocztą tradycyjną na adres: ul. Lutego Tura 7, 30-398 Kraków
Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.
Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.
Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.


7. PLIKI COOKIES
Nasze strony internetowe dostępne pod adresami www.ims-budownictwo.pl oraz www.zablociebusinesspark.pl, podobnie jak wiele stron internetowych zapisują na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).
Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są
najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.
W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.
Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.